Powrót Powrót

Polityka Prywatności

Postanowienia ogólne

Administrator

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy My, czyli „Internity” S.A., zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 307937, NIP 527-239-76-17, o kapitale zakładowym 821 434,30 zł wpłaconym w całości. W dalszej części Polityki prywatności piszemy o sobie w pierwszej osobie lub określamy się jako „Administrator” lub „My”.
 2. Możesz skontaktować się z nami skontaktować:
  1. listownie: ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa,
  2. e-mailem na adres: biuro@internity.pl.

Pojęcia używane w Polityce prywatności

Jeżeli w dalszej części naszej Polityki prywatności zauważysz jedno z poniższych pojęć pisane wielką literą, to powinieneś je rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:

 1. „Serwis” – serwis internetowy, którego główna strona znajduje się pod adresem internityhome.pl,
 2. „Polityka” – oznacza niniejszy dokument, czyli politykę prywatności, którą czytasz,
 3. „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Tekst RODO znajdziesz tutaj.

Zabezpieczenie danych osobowych

 1. Wszystkie dane osobowe, które podasz w Serwisie lub które zbierzemy na Twój temat w trakcie korzystania z Serwisu przetwarzamy jako Administrator zgodnie z RODO. Wyjątkiem są przypadki, gdy nawiązujesz bezpośredni kontakt z naszymi sklepami w Łodzi lub Krakowie, których dane są podane w Serwisie. Sklepy te są bowiem prowadzone przez inne spółki. Informację o danych tych spółek jako administratorów znajdziesz w II części Polityki.
 2. Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszego Serwisu.

 

Twoje prawa dotyczące danych osobowych

 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego:
 2. masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 3. możesz dokonywać ich sprostowania,
 4. możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,
 5. masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.
 6. W drugiej części Polityki, znajdziesz informacje o dodatkowych prawach. Przy niektórych formularzach, będziesz miał bowiem dodatkowe możliwości.
 7. Chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w 1 ust. 2 Polityki.

 

Prawo sprzeciwu

 1. Po podaniu nam Twoich danych osobowych, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Masz je w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe:
 1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
 2. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. Napisz nam dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych.
 3. Chcesz skorzystać z prawa sprzeciwu? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w 1 ust. 2 Polityki.

 

Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Tutaj jest link do strony internetowej Prezesa.

 

Anonimowość

Nie masz możliwości korzystania z usług udostępnionych w Serwisie w sposób anonimowy.

 

Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania

 1. W przypadku pytań dotyczących Polityki daj nam znać. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w 1 ust. 2 Polityki.
 2. Polityka znajduje się na stronie https://internityhome.pl/polityka-prywatnosci/ oraz w naszej siedzibie.

 

Informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w poszczególnych formularzach i w trakcie kontaktu z nami

 

Kontakt z nami, redakcją Serwisu oraz naszymi warszawskimi salonami poprzez formularz kontaktowy, e-mail lub numer telefonu

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Serwisie, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

Udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość i rozwiązania przedstawionej przez Ciebie sprawy.

 

 1. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.

 

 1. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez podania Twoich danych kontaktowych możemy nie być w stanie rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy.

 

 1. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

 

 1. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy, udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość.

 

 1. Komu przekażemy Twoje dane?
 • Dostawcom narzędzi do analityki ruchu,
 • Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu lub danych osobowych dla nas.

 

 1. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń.

 

Kontakt z naszym salonem w Łodzi

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Serwisie zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Kto jest administratorem Twoich danych?

Salon w Łodzi nie jest prowadzony przez nas, lecz przez osobną spółkę – Internity Łódź spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 350975, NIP 728-274-34-01.

 

 1. Jak możesz się skontaktować z tą spółką?

listownie: ul. Wróblewskiego nr 19A, 93-578 Łódź

e-mailem: LODZ@INTERNITY.PL

 

 1. Po co tej spółce Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarza?

Udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość i rozwiązania przedstawionej przez Ciebie sprawy.

 

 1. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.

 

 1. Czy musisz podawać tej spółce swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez podania Twoich danych kontaktowych ta spółka może nie być w stanie rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy.

 

 1. Na jakiej podstawie prawnej ta spółka przetwarza Twoje dane?

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli jej prawnie uzasadniony interes.

 

 1. Co jest prawnie uzasadnionym interesem tej spółki?

Rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy oraz udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość.

 

 1. Komu ta spółka przekazuje Twoje dane?
 • Dostawcom narzędzi do wysyłki maili,
 • Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) naszej strony oraz danych osobowych dla nas.

 

 1. Jak długo ta spółka będzie przetwarzać Twoje dane?

Przez czas potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązano, czyli przez czas przedawnienia roszczeń.

Kontakt z naszym salonem w Krakowie

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Serwisie zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Kto jest administratorem Twoich danych?

Salon w Krakowie nie jest prowadzony przez nas, lecz przez osobną spółkę – Prodesigne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 264640, NIP 676-233-17-09.

 

 1. Jak możesz się skontaktować z tą spółką?

listownie: ul. Składowej 22, 30-010 Kraków

e-mailem: WZORCOWNIA@PRODESIGNE.COM.PL

 

 1. Po co tej spółce Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarza?

Udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość i rozwiązania przedstawionej przez Ciebie sprawy,

 

 1. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.

 

 1. Czy musisz podawać tej spółce swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez podania Twoich danych kontaktowych ta spółka może nie być w stanie rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy.

 

 1. Na jakiej podstawie prawnej ta spółka przetwarza Twoje dane?

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli jej prawnie uzasadniony interes.

 

 1. Co jest prawnie uzasadnionym interesem tej spółki?

Rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy oraz udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość.

 

 1. Komu ta spółka przekazuje Twoje dane?
 • Dostawcom narzędzi do wysyłki maili,
 • Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) naszej strony oraz danych osobowych dla nas.

 

 1. Jak długo ta spółka będzie przetwarzać Twoje dane?

Przez czas potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązano, czyli przez czas przedawnienia roszczeń.

Kontakt z naszym salonem w Krakowie

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Serwisie zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Kto jest administratorem Twoich danych?

Salon w Krakowie nie jest prowadzony przez nas, lecz przez osobną spółkę – INTERNITY Kraków Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000885053 NIP 679-32-12-584

 

 1. Jak możesz się skontaktować z tą spółką?

listownie: ul. Krakusa 11 30-535 Kraków

e-mailem: krakow@internity.pl

 

 1. Po co tej spółce Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarza?

Udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość i rozwiązania przedstawionej przez Ciebie sprawy,

 

 1. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.

 

 1. Czy musisz podawać tej spółce swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez podania Twoich danych kontaktowych ta spółka może nie być w stanie rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy.

 

 1. Na jakiej podstawie prawnej ta spółka przetwarza Twoje dane?

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli jej prawnie uzasadniony interes.

 

 1. Co jest prawnie uzasadnionym interesem tej spółki?

Rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy oraz udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość.

 

 1. Komu ta spółka przekazuje Twoje dane?
 • Dostawcom narzędzi do wysyłki maili,
 • Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) naszej strony oraz danych osobowych dla nas.

 

 1. Jak długo ta spółka będzie przetwarzać Twoje dane?

Przez czas potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązano, czyli przez czas przedawnienia roszczeń.

Kontakt z naszym salonem w Katowicach

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Serwisie zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Kto jest administratorem Twoich danych?

Salon w Katowicach jest prowadzony przez nas INTERNITY S.A. z siedzibą w Warszawie (01-796), zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000307937 NIP 527-23-97-617

 

 1. Jak możesz się skontaktować z tą spółką?

listownie: Porcelanowa 23 40-246 Katowice

e-mailem: katowice@internity.PL

 

 1. Po co tej spółce Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarza?

Udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość i rozwiązania przedstawionej przez Ciebie sprawy,

 

 1. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.

 

 1. Czy musisz podawać tej spółce swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez podania Twoich danych kontaktowych ta spółka może nie być w stanie rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy.

 

 1. Na jakiej podstawie prawnej ta spółka przetwarza Twoje dane?

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli jej prawnie uzasadniony interes.

 

 1. Co jest prawnie uzasadnionym interesem tej spółki?

Rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy oraz udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość.

 

 1. Komu ta spółka przekazuje Twoje dane?
 • Dostawcom narzędzi do wysyłki maili,
 • Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) naszej strony oraz danych osobowych dla nas.

 

 1. Jak długo ta spółka będzie przetwarzać Twoje dane?

Przez czas potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązano, czyli przez czas przedawnienia roszczeń.

 

 Kontakt z naszym salonem w Białymstoku

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Serwisie zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Kto jest administratorem Twoich danych?

Salon w Białymstoku nie jest prowadzony przez nas, lecz przez osobną spółkę – Internity Białystok Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 966-21-68-068; REGON 523112837

 

 1. Jak możesz się skontaktować z tą spółką?

listownie: Gen. S. Maczka 52 15-697 Białystok

e-mailem: bialystok@internity.PL

 

 1. Po co tej spółce Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarza?

Udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość i rozwiązania przedstawionej przez Ciebie sprawy,

 

 1. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.

 

 1. Czy musisz podawać tej spółce swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez podania Twoich danych kontaktowych ta spółka może nie być w stanie rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy.

 

 1. Na jakiej podstawie prawnej ta spółka przetwarza Twoje dane?

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli jej prawnie uzasadniony interes.

 

 1. Co jest prawnie uzasadnionym interesem tej spółki?

Rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy oraz udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość.

 

 1. Komu ta spółka przekazuje Twoje dane?
 • Dostawcom narzędzi do wysyłki maili,
 • Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) naszej strony oraz danych osobowych dla nas.

 

 1. Jak długo ta spółka będzie przetwarzać Twoje dane?

Przez czas potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązano, czyli przez czas przedawnienia roszczeń.

 

Zapisanie się do newslettera

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Serwisie, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

Wysyłania do Ciebie informacji marketingowych za pomocą wiadomości e-mail, analizowania czy czytasz nasze newslettery oraz które treści czytasz najchętniej. Na tej podstawie możemy też dopasowywać treści newslettera do Twoich zainteresowań.

 

 1. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

 

 1. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie będziesz mógł zapisać się do naszego newslettera oraz otrzymywać od nas informacji handlowych.

 

 1. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

 

 1. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Doskonalenie naszego newslettera poprzez analizowanie czy zapoznajesz się z jego treścią i którymi wiadomościami najbardziej się interesujesz oraz dopasowywanie treści naszego newslettera do Twoich zainteresowań.

 1. Komu przekażemy Twoje dane?
 • Dostawcom narzędzi do wysyłki newsletterów,
 • Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) naszej strony oraz danych osobowych dla nas.

 

 1. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Informacje o plikach cookies

Czym są pliki cookies i po co je stosujemy

 1. W Serwisie stosujemy pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez Serwis. Chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies? Zajrzyj na Wikipedię pod ten link.
 2. Przechowujemy pliki cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie, a następnie uzyskujemy dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
  1. marketingowych polegających na zbieraniu informacji o tym, jakie działania podejmowałeś w Serwisie; dzięki temu dopasowujemy jego treść do Twoich zainteresowań i potrzeb, przykładowo generujemy dla Ciebie spersonalizowane treści; dopasowujemy również reklamy wyświetlane Ci na innych serwisach, w tym w serwisach społecznościowych np. Facebook, do tego co oglądałeś w naszym Serwisie i do Twoich zainteresowań, przykładowo możemy na serwisie informacyjnym wyświetlić Ci reklamę z promocją towaru, który oglądałeś w naszym Serwisie,
  2. obsługi liczników odwiedzin, korzystania z sond,
  3. statystycznych, w szczególności umożliwienia przeanalizowania sposobu, w jaki korzystasz z Serwisu.

Rodzaje plików cookies

W Serwisie znajduje się kilka rodzajów plików cookies:

 1. sesyjne, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej do czasu jej wyłączenia,
 2. stałe, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej, dopóki ich nie skasujesz,
 3. zewnętrzne, pochodzą od dostawców narzędzi do analityki w naszym Serwisie.

Jak usunąć pliki cookies

 1. Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową, by uniemożliwia przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie.
 2. Pliki cookies możesz usunąć po ich zapisaniu przez nas. W tym celu możesz skorzystać z: odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach Twojego systemu operacyjnego.
 3. Pod tymi linkami znajdziesz informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

 

Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie z Serwisu

Zmiana konfiguracji Twojej przeglądarki internetowej na taką, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies może spowodować ograniczenia funkcjonalności Serwisu. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Oznacza to, że niektóre z naszych usług nie będą dostępne bez plików cookies.

 

Zewnętrzne pliki cookies

 1. Pliki cookies zamieszczane w Twoim komputerze, telefonie lub tablecie mogą pochodzić od innych usługodawców.
 2. Korzystamy z usług:

Google Analytics, dostarczanych przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).

Usługi te pomagają nam analizować ruch w Serwisie. Na ich podstawie uzyskujemy statystyki pokazujące, jak Ty i pozostali użytkownicy korzystacie z Serwisu.

 1. Działanie Google Analytics możesz zablokować. W tym celu zainstaluj ten dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
 2. W związku z korzystaniem z tego narzędzia Twoje dane osobowe trafiają do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield). Dane przekażemy tylko do podmiotów certyfikowanych w ramach tej decyzji, co zobowiązuje je do właściwego zabezpieczenia danych osobowych.
 3. W Serwisie znajdują się również pliki cookies pochodzące od Facebook, Inc. oraz Pinterest. Służą one dopasowywaniu reklam wyświetlanych Ci na stronach www, w tym w portalach społecznościowych do Twoich zainteresowań. W oparciu o te pliki cookies możemy wyświetlać Ci reklamy dotyczące produktów, które oglądałeś w Serwisie na innych stronach www.
 4. Powyższe pliki cookies będą wykorzystywane do czasu ich wykasowania przez Ciebie ze swojego urządzenia. Możesz to zrobić w sposób opisany w § 15 Polityki.